Naar welk IBAN rekeningnummer kan ik zelf de contributie overmaken?

Het verschuldigde bedrag (contributie van alle leden in het huishouden + € 7,50 administratiekosten) kan overgemaakt worden naar IBAN NL61 RABO 0111 8881 66 ten name van Vereniging Zwembad Jekerdal onder vermelding van  het huishoudnummer en de naam van het huishouden zoals deze in de administratie staat.

NB: Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorvoeren van de betaling.  Zorg dat de naam en het huishoudnummer correct vermeld worden voor de juiste verwerking van de contributie.  Het lidmaatschap wordt pas geactiveerd als het totale bedrag inclusief de € 7,50 administratiekosten is betaald.