Hoe moet ik betalen?

De meeste leden voldoen de jaarlijkse contributie via de automatische incasso. Op deze manier verloopt de verwerking bij de bank en de verwerking in ons systeem automatisch. Leden die geen automatische incasso van de contributie hebben;

Betalen vóór 1 maart de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden**.
Maken het verschuldigde bedrag (contributie + 7,50) over naar IBAN NL61RABO0111888166 t.n.v. Vereniging Zwembad Jekerdal o.v.v. het huishoudnummer ende naam van het huishouden zoals die bij ons in de administratie staat. NB: Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorvoeren van de betaling. Zorg dat de naam en het huishoudnummer correct vermeldt worden voor de juiste verwerking van de contributie.

**Het lidmaatschap wordt pas geactiveerd als het totale bedrag inclusief de € 7,50 administratiekosten is betaald.De administratiekosten zijn nodig omdat de bank hogere kosten rekent bij individuele betalingen en omdat er extra handelingen nodig zijn om de betalingen te controleren.