Is er een regeling met de buurtbewoners?

In het verleden ondervonden buurtbewoners overlast van in de straat parkerende leden van onze vereniging. Wij vonden het redelijk om dat te compenseren door buurtbewoners buiten de wachtlijst om een lidmaatschap aan te bieden. Inmiddels is die overlast door het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente weggenomen. Daarmee vervalt de grondslag voor versnelde toekenning van het lidmaatschap.

In de Algemene Ledenvergadering van mei 2009 is besloten dat de voorkeursbehandeling om lid te worden niet langer zal gelden voor nieuwe bewoners rondom het zwembad. De reden daarvan is het door de gemeente Maastricht ingevoerde parkeerbeleid. In het verleden is aan kopers van woningen in de buurt van het zwembad medegedeeld dat zij recht hadden op versneld instromen als lid. Dat is dus niet langer het geval. Natuurlijk blijft je huidige lidmaatschap gehandhaafd.

Vanwege de aangrenzing van de tuinen en eventuele overlast behouden alleen de percelen aan de even kant van de Trianonstraat en de Champs Elyseeweg 16 en 18, de mogelijkheid om aanspraak te maken op versneld lidmaatschap.

Kopieer link