De incasso is niet gelukt, wat moet ik nu doen?

De incassoronde zal tijdig aangekondigd worden zodat er op voorhand rekening gehouden kan worden met voldoende saldo en/of het doorgeven van de juiste bankgegevens.

Mocht de incasso niet zijn gelukt wegens onvoldoende saldo, dan dient de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden zelf overgemaakt te worden naar de IBAN van Verenging Zwembad Jekerdal. Vergeet hierbij niet het huishoudnummer te vermelden. Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 april overgemaakt te zijn.