De incasso is niet gelukt, wat moet ik nu doen?

De incassoronde zal tijdig aangekondigd worden zodat er op voorhand rekening gehouden kan worden met voldoende saldo en/of het doorgeven van de juiste bankgegevens.

Mocht de incasso niet zijn gelukt wegens onvoldoende saldo, dan dient de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden zelf overgemaakt te worden naar de IBAN van Verenging Zwembad Jekerdal (IBAN NL61 RABO 0111 8881 66) Vergeet hierbij niet het huishoudnummer te vermelden. Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 april overgemaakt te zijn.

Kopieer link