ALV 18 april & 9 mei 2023

De algemene ledenvergadering van 18 april om 19.30 uur heeft plaatsgevonden. Omdat er niet voldoende leden aanwezig waren voor een stemming over de statuten, vindt er een extra ALV plaats op 9 mei 2023 om 19:30 in Café Abrahamslook (inloop vanaf 19:00).

Agendapunten voor de ALV van 9 mei:

 • Opening
 • Stemronde statuten
 • Update beleid toegang introducékaart voor kinderen onder de 4 jaar
 • Vragen
 • Afsluiting

Bekijk hier de nieuwe versie van de statuten en de toelichting van de aanvullende artikelen.

De agenda van 18 april 2023:

 • Opening
 • Mededelingen: ​​organigram en vacature
 • Financiën: ​​​jaarafsluiting 2022, begroting 2023, meerjarenonderhoudsplan en meerjareninvesteringsplan
 • Juridische zaken: stemronde statuten
 • Bouw & techniek: ​​onderhoud, zonnepanelen, kantine en mergelmuur
 • Ledenadministratie:​​ IT, instroom en introducees
 • Bad toezicht: ​​​update over badmeesters en coördinatoren
 • IT: makkelijker diensten ruilen en aanpassingen beheeromgeving
 • Overige: ​​​klachten-, ideeën- en activiteitencommissie, ​​​​​​vertrouwenspersoon
 • Vragen
 • Afsluiting

Notulen van de vorige ALV zijn op te vragen via onze secretaris: secretaris@jekerdal.nl