Notulen ALV 16 mei 2022

Afgelopen maand vond in de kantine van het zwembad de eerste algemene ledenvergadering (ALV) plaats sinds de aantreding van het nieuwe bestuur. Tijdens deze ALV heeft het bestuur een terugblik gegeven op de afgelopen periode. Maar vooral ook de lijnen uitgezet richting de toekomst, om ervoor te zorgen dat onze vereniging nog lang kan voortbestaan.

Via een algemene stemming is het zittende bestuur verder aangevuld met een aantal nieuwe leden:

  • Birgit Peters | Kwaliteit & Veiligheid
  • Tahnée Hommes | Secretaris
  • Jordie Nulens | Penningmeester

Ben je benieuwd naar de presentatie en de notulen? Stuur dan een mail naar secretaris@jekerdal.nl onder vermelding van ALV mei en je lidnummer.