De incasso is niet gelukt, wat moet ik nu doen?

De incassoronde zal tijdig aangekondigd worden zodat er op voorhand rekening gehouden kan worden met voldoende saldo en/of het doorgeven van de juiste bankgegevens. Mocht de incasso niet zijn gelukt wegens onvoldoende saldo, dan dient de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden zelf overgemaakt te worden naar de IBAN van Verenging Zwembad Jekerdal. Vergeet hierbij niet het […]

Lees verder…

Naar welk IBAN rekeningnummer kan ik zelf de contributie overmaken?

Het verschuldigde bedrag (contributie van alle leden in het huishouden + € 7,50 administratiekosten) kan overgemaakt worden naar IBAN NL61 RABO 0111 8881 66 ten name van Vereniging Zwembad Jekerdal onder vermelding van  het huishoudnummer en de naam van het huishouden zoals deze in de administratie staat. NB: Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het correct doorvoeren van de betaling.  Zorg dat de […]

Lees verder…

Wat betaal ik jaarlijks aan contributie?

De contributie per persoon per jaar is voor 2022 vastgesteld op: Volwassenen vanaf 18 jaar: € 48,00 Kinderen van 5 t/m 17 jaar: € 24,00 Kinderen van 0 t/m 4 jaar: € 0,00 Leeftijden worden berekend vanaf 1 mei van het nieuwe seizoen. […]

Lees verder…

Hoe moet ik betalen?

De meeste leden voldoen de jaarlijkse contributie via de automatische incasso. Op deze manier verloopt de verwerking bij de bank en de verwerking in ons systeem automatisch. Leden die geen automatische incasso van de contributie hebben; Betalen vóór 1 maart de contributie + € 7,50 administratiekosten per huishouden**.Maken het verschuldigde bedrag (contributie + 7,50) over […]

Lees verder…