Heeft Jekerdal een toezichtsplan, een calamiteitenplan en een ontruimingsplattegrond?

Het toezichtplan geeft het toezichtbeleid van onze vereniging weer, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat in een zwembad of zich daar bevindende gebouwen een brand of een andere calamiteit ontstaat. Om aan een noodsituatie het hoofd te kunnen bieden is het nodig te beschikken over een calamiteitenplan.

De ontruimingsplattegrond vind je hier.

Kopieer link