Gedragscode, huishoudelijk reglement en huisregels

Om het voor iedereen leuk te houden hebben we huisregels opgesteld waar we ons aan houden bij bezoek van ons zwembad.

De gedragscode omschrijft wat we verwachten van een correcte omgang tussen tussen leden in verschillende rollen. Denk aan coordinator, badmeester, bestuurder, vrijwilliger en leden die het zwembad als badgast bezoeken en badgasten/leden onderling.

Het huishoudelijk reglement is meer bestuurlijk, en bepaalt hoe we onze vereniging in het algemeen vormgeven.

Voor acute noodgevallen zijn er aparte procedures. Deze vindt je bij Toezichtsplan, Calamiteitenplan en Ontruimingsplattegrond.

Kopieer link