Contact met een vertrouwenspersoon

We doen ons best om alle leden en vrijwilligers een fijne en veilige omgeving te bieden. Mocht je tijdens je bezoek aan ons zwembad toch worden geconfronteerd met ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, dan kun je voor advies terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig. Contactgegevens: […]

Lees verder…

Gedragscode, huishoudelijk reglement en huisregels

Om het voor iedereen leuk te houden hebben we huisregels opgesteld waar we ons aan houden bij bezoek van ons zwembad. De gedragscode omschrijft wat we verwachten van een correcte omgang tussen tussen leden in verschillende rollen. Denk aan coordinator, badmeester, bestuurder, vrijwilliger en leden die het zwembad als badgast bezoeken en badgasten/leden onderling. Het […]

Lees verder…

Wordt mijn nieuwe partner automatisch lid? En wat gebeurt bij scheiding?

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonsgebonden: scheidende partners behouden dus ieder hun eigen lidmaatschap. Ook voor hun positie op de wachtlijst heeft dit geen gevolgen. Andersom zal een niet-lid dat gaat samenwonen/trouwen met een lid, achteraan de wachtlijst moeten aansluiten om ook lid te worden. Deze regel geldt ook voor personen/huishoudens die op de […]

Lees verder…

Mag ik alleen mijn kinderen lid laten zijn? (huishoudens zonder volwassenen)

Nee, in het huishoudelijk reglement staat dat men alleen minderjarig (t/m 17 jaar) lid kan zijn, als tenminste één van de ouders/wettelijke vertegenwoordigers ook lid is. Huishoudens zonder volwassenen zijn niet mogelijk. Minderjarige leden kunnen niet als kleinkind worden toegevoegd aan het huishoudnummer van de grootouders. Samenstelling huishoudens: een huishouden kan slechts uit twee generaties […]

Lees verder…

Is er een regeling met de buurtbewoners?

In het verleden ondervonden buurtbewoners overlast van in de straat parkerende leden van onze vereniging. Wij vonden het redelijk om dat te compenseren door buurtbewoners buiten de wachtlijst om een lidmaatschap aan te bieden. Inmiddels is die overlast door het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente weggenomen. Daarmee vervalt de grondslag voor versnelde toekenning van het […]

Lees verder…